Kudüs ve Mescid-i Aksa

KUDÜS'TE SOSYAL HAYAT

Kudüs’te (kamuoyunun bildiği şekliyle Doğu Kudüs’te) 300 binden fazla Filistinli yaşıyor. Yoksulluk düzeyi % 80’den fazla. İşgalci İsrail’in ihmal ettiği Kudüs’e Filistin yönetiminin hizmet vermesine de olanak sağlanmıyor. [...]

Detay

MESCİD-İ AKSA NERESİ?

Kimilerine göre yıllarca sarı kubbeli Kubbetüs Sahra Mescid-i Aksa olarak bilinirken kimine göre ise kıble tarafındaki Kıble Mescidi Mescid-i Aksa olarak kabul edilmektedir. Peki gerçek tam olarak ne? [...]

Detay

KUDÜS'ÜN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

Kudüs’te yaşanan güncel durumu anlatmaktan ziyade görmekte fayda var. Yazılan hiçbir ayrıntı orada yaşananları tam olarak yansıt(a)mamaktadır. Filistin topraklarının tamamında ve özellikle Kudüs’te işgal yönetiminin ve Yahudi varlığının etkilerini her noktada hissedebiliyorsunuz. İşgal yönetiminin asıl hedefinin “Müslümansız Bir Kudüs” olduğunu her köşede görebilirsiniz. [...]

Detay

MESCİD-İ AKSA'NIN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

Mübarek Mescid-i Aksa, tarihinin en hüzünlü günlerini geçiriyor. İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Kudüs'ün doğusunu 1967’de işgal etti. Bu tarihten 2000 yılına kadar, Ürdün'e bağlı Mescid-i Aksa Vakfı, Harem-i Şerif'in yönetiminde tek söz sahibi oldu. [...]

Detay

MESCİD-İ AKSA'NIN ÖNEMİ

Başlangıçta Beyt-i Makdis ismiyle anılan bu mabed sonraları Mescid-i Aksa olarak tanındı. Fazileti bakımından üç büyük mescidden biridir. Bu üç mescidin birincisi Mescid-i Haram (Kâbe), ikincisi Mescid-i Nebevî, üçüncüsü ise Mescid-i Aksa’dır. [...]

Detay

MESCİD-İ AKSA TARİHİ

İslâm âlimleri, Kur’ân-ı Kerîm’de el-Mescidü’l-aksâ adıyla anılan ve çevresinin mübarek kılındığı belirtilen yerin Beytülmakdis olduğu konusunda ittifak halindedir. Arapça aks⠓uzak” anlamındadır ve mâbedin Mekke’ye uzaklığından dolayı bu ad verilmiştir. [...]

Detay

KUDÜS'ÜN ÖNEMİ

İslam tarihinde ilk kıble, yeryüzünde Kâbe’den sonra inşa edilen İkinci Mescit ve Müslümanlar açısından yeryüzündeki harem alanlarından üçüncüsüdür. Kudüs, dünyadaki 3 büyük inanç (Yahudilik, Hristiyanlık, İslamiyet) açısından merkezi bir kutsallığa sahiptir. [...]

Detay

KUDÜS TARİHİ

Kaynaklarımızda bilinen tarihi, ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem (a.s.) ile birlikte başlar. Ancak dünyanın materyalist tarih anlayışına göre beş bin yıllık tarihi vardır. [...]

Detay

Kudüs'ün Tarihi

Kaynaklarımızda bilinen tarihi, ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Adem (a.s.) ile birlikte başlar. Ancak dünyanın materyalist tarih anlayışına göre beş bin yıllık tarihi vardır. [...]

Detay