Yetim

Onlar, Ümmetin bakmakla yükümlü olduğu yetimler.

PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER

 

Proje Adı:YETİM Projesi

Proje Türü:Sosyal Destek

Ülke:İşgal Altındaki Filistin

Bölge:Kudüs ve Civarı

Hedef:10 Yetim

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi:12 Ay

Proje Uygulama Bölgesi Hakkında Bilgiler:Kudüs şehri Filistin topraklarının orta kısmında yer alır.

Akdeniz ve Yafa’nın (Tel Aviv) 60 km doğusunda kalır. Şehrin doğusunda 35 km uzaklıkta, Ölü Deniz (Lut Gölü) vardır.

Komşu şehirlerden olarak güneyde, Betlehem ve Gazze, doğuda Abu Dis ve El-Halil, batıda Yafa (Tel Aviv), kuzeyde ise Ramallah, Nablus, Nasıra ve Ümmül Fehm gibi yerleşim yerleri vardır.

Yüksekliği  760 metredir. Bütün Kudüs, vadiler ve kuru nehir yatakları ile çevrelenmektedir.

Kudüs’ün asıl kısmı (Kadim Kudüs) şehrin doğusunda bulunan ve etrafı Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan surlarla çevrili Kadim Şehir’dir. Burası 1 kilometrekarelik bir alana sahiptir.

Kudüs, 1917’de İngiltere Manda Yönetimi, 1948 İşgalci İsrail’in bağımsızlığını ilan etmesi ve 1967’de Kadim (Eski) Kudüs’ü işgal etmesi dönemleriyle birlikte 100 yılı aşkın bir süredir çok yönlü sıkıntılarla karşı karşıya kalmış bir bölgedir.

 

Projenin Özeti:Kudüs’te 1917’den itibaren yaşanan tarihi süreç içinde ve özellikle 1967’deki 6 Gün Savaşları sonrasında İşgalci Siyonist İsrail yönetimleri tarafından yapılan demografik uygulamaları sonucunda, Kudüs’te yaklaşık Dört Yüz Bin (400.000) Müslüman bulunmaktadır.

İşgal yönetiminin askeri, sosyal, ekonomik ve siyasal işgal politikaları sonucunda özellikle Kudüs’te yaşayan aileler büyük zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar.

Çeşitli sebeplerle anne-babalarından mahrum olan YETİM çocuklar da Kudüslülerin ve Ümmetin bakmakla yükümlü olduğu kimselerdir. Bundan dolayı Kudüslüler ve genel olarak Müslümanlar yetimlerin kefaletine, korunmalarına ve eğitimlerine önem vermişlerdir. Çünkü bir yetime sahip çıkan kişi cennette Peygamber Efendimizle (s.a.v) yan yana olacaktır, buna inanıyoruz.

Bu duruma sakatlık, ölüm, esir düşmek ve sürgün gibi nedenlerden dolayı ailenin geçimini sağlamakla sorumlu kişiyi kaybeden Kudüslü aileleri de ekliyoruz.

Bu YETİM PROJESİ ile onların ihtiyaçlarına dokunmaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte olmamız ve onları yalnız bırakmamamız gerektirdiğinin bilincindeyiz.

Onlar Kudüs’ü terk etmeme kararlılıklarını kanıtlamak için çok ağır bedeller ödüyorlar, tüm koşullara rağmen Kudüs'te Müslüman olarak haklarımızı korumaya çalışıyorlar ve hâlâ orada varlıklarını sürdürüyorlar.

Kudüs okullarında bulunan tüm seviyelerdeki yetim çocuklara sahip çıkmak, bakımlarını üstlenmek, acılarını hafifletmek, okulda devamlılıklarına katkıda bulunmak ve aileleri üzerindeki yükü azaltmak için maddi, sosyal ve eğitsel olarak onlara yardım edilecektir.

Proje kapsamında yetimlerin; eğitim ödenekleri, yurt masrafları, gıda masrafları, kırtasiye masrafları, kıyafet masrafları, ders kitapları ve sağlık masrafları gibi ihtiyaçları karşılanacaktır.

 

Projenin Hedefleri:

YETİM ailelere sosyal ve maddi destek sağlayarak onların acılarını ve sıkıntılarını hafifletmek.

YETİM çocukların sosyal seviyesini yükseltmek ve onları topluma entegre etmek noktasında katkıda bulunmak.

YETİM çocukları, toplumlarında aktif bir rol oynamaları ve ülkelerine hizmet etmeleri için eğitmek.

Diğer çocuklara sağlanan yaşama ve öğrenme koşullarını YETİM çocuklar için de sağlayarak onları korumak.

Ülkesinin ve vatanının gerçeğinin farkında olan eğitimli ve kültürlü bir nesil yetiştirmek.

Öğrencilerin psikolojik ve sosyal etkileri hafifletmek için ders dışı etkinlikler ve programlar düzenlemek.

Projenin Yararlanıcılar ve Kudüs Toplumu Üzerindeki Etkisi:

Psikososyal hastalıklardan uzak ve toplumda yetim çocukların haklarını güvence altına alan bir neslin yetiştirilmesi.

Yetimlerin toplumun aktif üyeleri olmaları için günlük ihtiyaçlarının karşılanması.

Yetimlerin yaşam, sosyal ve eğitim standartlarının iyileştirilmesi.

Yetimlerin bakım ve eğitim haklarını korumak ve akranlarının yanında yoksunluk duygusunu taşımamalarını sağlamak.

Kudüs toplum üyelerini kurtarmaya katkıda bulunmak ve onları zayıflık, cehalet ve yok olma tuzağına düşmekten kurtarmak.

Yetim öğrencilerin eğitim seviyelerini yükseltmek, onları korumak ve istikrarlarını desteklemek.

Öğrencilere gerekli barınma, yemek ve eğitim olanakları sağlayarak, onları başıboşluktan kurtarmak.

Yetim öğrencilerin yüzlerindeki tebessüm olmak ve üzerlerindeki yükü hafifletmek.

 

Projenin Uygulama Aşamaları:

Yetimlerin ve ailelerin tespit edilmesi

Yetimlerin ve ailelerin bilgilerine ait araştırmanın özenli gizlilik ilkesi dikkate alınarak yapılması

Yetimlerin özellikle sosyal alanda karşılaşacakları sorunların giderilmesi için çok yönlü çalışmaların, uzman ekiplerle yapılması

İhtiyaçların karşılanması için gerekli malzemelerin yerel esnaflardan temin edilmesi

Projenin işgal şartlarını gözeterek uygulanması ve takibinin yapılması

Gerekli raporların (görsel, yazılı) hazırlanması ve destekçilere iletilmesi

Proje Maliyeti:

Yetimin aylık kefalet bedeline katkı bedeli: 375 TL'dir.

Bir bağışçının katkısı bir yetimin ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalırsa diğer bağışçıların katkısıyla tamamlanabilir.

Paylaş: