Mescid-i Aksa

MESCİD-İ AKSA NERESİ?

Kimilerine göre yıllarca sarı kubbeli Kubbetüs Sahra Mescid-i Aksa olarak bilinirken kimine göre ise kıble tarafındaki Kıble Mescidi Mescid-i Aksa olarak kabul edilmektedir. Peki gerçek tam olarak ne? [...]

Detay

MESCİD-İ AKSA'NIN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU

Mübarek Mescid-i Aksa, tarihinin en hüzünlü günlerini geçiriyor. İşgalci İsrail, Mescid-i Aksa'nın da içinde bulunduğu Kudüs'ün doğusunu 1967’de işgal etti. Bu tarihten 2000 yılına kadar, Ürdün'e bağlı Mescid-i Aksa Vakfı, Harem-i Şerif'in yönetiminde tek söz sahibi oldu. [...]

Detay

MESCİD-İ AKSA'NIN ÖNEMİ

Başlangıçta Beyt-i Makdis ismiyle anılan bu mabed sonraları Mescid-i Aksa olarak tanındı. Fazileti bakımından üç büyük mescidden biridir. Bu üç mescidin birincisi Mescid-i Haram (Kâbe), ikincisi Mescid-i Nebevî, üçüncüsü ise Mescid-i Aksa’dır. [...]

Detay

MESCİD-İ AKSA TARİHİ

İslâm âlimleri, Kur’ân-ı Kerîm’de el-Mescidü’l-aksâ adıyla anılan ve çevresinin mübarek kılındığı belirtilen yerin Beytülmakdis olduğu konusunda ittifak halindedir. Arapça aks⠓uzak” anlamındadır ve mâbedin Mekke’ye uzaklığından dolayı bu ad verilmiştir. [...]

Detay