Kudüs Ekonomisi

Kudüs Ekonomisi

Tarihsel olarak, ana limanlar Yafa ve Gazze’ye uzaklığından dolayı Kudüs’ün ekonomisi neredeyse tamamen hacılar tarafından beslenirdi.

Kudüs’ün dini alanları, günümüzde hala en favori turist mekânları olarak kullanılıyor. 

1967 yılından beri Kudüs’ün doğusu batısına göre ekonomik anlamda geri kalmıştır. Bunda İşgal yönetiminin Müslümanların yaşadıkları bölgelerle ilgili uyguladığı politikalar etkili olmuştur. Gerek Müslümanların gayrı menkullerine çeşitli sebeplerle el konulması, gerekse de uygulanan yüksek vergiler Müslümanların Kudüs’teki ekonomik durumlarını etkilemektedir.

Buna rağmen, çalışanın olduğu ev sayısı Araplarda (76.1%) Yahudilere (66.8%) göre daha fazladır.

Kudüs’teki işsizlik oranı, millî ortalamanın (9.0%) üzerindedir ama bunun yanı sıra şehirdeki yoksulluk son yıllarda artmaktadır. Kudüs’te yaşayan Filistinlilerin %80’i yoksulluk içinde yaşıyor. Bu yoksulluk oranı son yıllarda giderek artmaktadır. Bunun da sebeplerinin başında Filistinlilerin Kudüs’teki yasal durumu olarak değerlendirilebilir.

2006 yılında Kudüs’teki ortalama aylık gelir 5,940 (1410 USD) Şekeldi ve bu rakam Tel Aviv’den 1,350 Şekel azdı.

İngiliz himayesi altında (1917-1948) kabul edilen bir kanuna göre, bütün binaların Kudüs taşından yapılması gerekiyordu. Böylece şehrin kendine özel tarihi ve estetik görünümü korunacaktı. Bunun bir parçası olarak şehirde sanayileşme pek desteklenmemiştir.

Şehrin %2’lik bir kısmı sanayi  tesisleri için kullanılmıştır. Buna rağmen Tel Aviv’de bu alan iki kat büyüktür. Hayfa’da ise sanayi alanı Kudüs’ten 7 kat daha büyüktür. Kudüs çalışanlarının sadece % 8.5’u üretim sektörlerinde çalışmaktadır. Tel Aviv İsrail’in finansal merkezi olarak görülse de Kudüs’te taşınan ileri teknoloji firmaları şehrin ekonomisinde etkisini göstermeye başlamıştır. Kuzey Kudüs’ün endüstriyel parkı işgalci İsrail’in en büyük şirketlerine ev sahipliği yapar. İsrail devletinin kurulmasından itibaren devlet, Kudüs ekonomisinin en büyük kurucusu oldu. Devlet Kudüs’te yeni iş fırsatları oluşturup, teşvikler oluşturmaktadır.