Geography of Jerusalem

Kudüs Coğrafyası

 

Kudüs şehri Filistin topraklarının orta kısmında yer alır.

Akdeniz ve Tel Aviv’in 60 km doğusunda kalır. Şehrin karşısına 35 km uzaklıkta, Ölü Deniz (Lut Gölü) vardır. Ölü deniz, dünyanın en düşük seviyede bulunan su birikintisidir. Tarihte Allah’a isyan eden bir kavim olan Lut kavminin helak olduğu yerdir.

Komşu şehirler ve kasabalar arasında, güneyde Betlehem ve Gazze, doğuda Abu Dis ve El Halil, batıda Yafa (Tel Aviv) ve Mevaseret Zion, kuzeyde ise Ramallah, Nablus, Nasıra ve Ümmül Fehm gibi yerleşim yerleri vardır.

Yüksekliği  760 metredir. Bütün Kudüs, vadiler ve kuru nehir yatakları ile çevrelenmektedir.

Kudüs’ün asıl kısmı şehrin doğusunda bulunan ve etrafı Kanuni Sultan Süleyman zamanında yapılan surlarla çevrili Kadim Şehir’dir. Burası 1 kilometrekarelik bir alana sahiptir.

 

Eski Kudüs şehrinin kurulduğu yer dağlık bir bölgeden oluşur. Coğrafi olarak Kudüs şehri stratejik bir konuma sahiptir ve önemi büyüktür. Bunun nedeni Kudüs şehrinin etrafındaki bölgeden yüksek olan bir tümseğin üzerinde bulunması ve dağların tepesinde kurulmasındandır.

 

Müslümanların ilk kıblesi konumundaki Mübarek Mescidi Aksa ve içindeki Kubbetüs Sahra Moriya Dağı diye bilinen yere kurulmuştur. Dağın yüksekliği 770 metredir. Kadim Kudüs’ün içinde Hristiyanların hac mekanı olarak kullanılan “Kıyamet Kilisesi” bulunmaktadır. Bölgedeki Nabarita Dağı, Sahira Kapısı'na yakın bir bölgededir. Güney ise batıda Sihyon Dağı (Hz.Davud Dağı) vardır.

Kidron (Ceviz ve Cehennem diye de bilinir) Vadisi, Eski şehrin doğusuna doğru gider ve Zeytin Dağlarını ikiye böler.

Su temini Kudüs’ün yaşadığı en büyük problemler arasında gelir. Bu durum tarihi ve karışık su kemerleri, tüneller, havuzlar ve sarnıçlar ile kanıtlanır.

Şehirde Akdeniz iklimi hakimdir. Sıcak ve kuru yazlar ve orta soğuklukta, ıslak kışlar vardır. Kısa süren kar yağışları, bir kış boyunca bir ya da iki defa gerçekleşir.

3-4  yılda bir ağır kar yağışı gerçekleşir. Ocak yılın en soğuk ayıdır ve ortalama hava sıcaklığı 9 derecedir. Temmuz ve Ağustos en sıcak aylardır ve ortalama sıcaklık 24 derecedir.

Ayrıca yazlar yağmursuzdur. Yağmur, Ocak ve Mayıs arasında yağar ve Kudüs yaklaşık 3400 güneş ışığı saatine sahiptir.

Şehirdeki hava kirliliği araç trafiğinden kaynaklanmaktadır. Kudüs’teki birçok ana yol büyük trafik yoğunluklarını ağırlayacak şekilde yapılmamıştır. Bu trafik sıkışıklıklarına ve havaya daha fazla karbon monoksite neden olur. Şehirdeki endüstriyel kirlilik azdır.

Kudüs merkezi konumundan dolayı pek çok bölgeye ulaşım olarak ve ticari olarak aracı olmaktadır.

 

Ürdün’ün başkenti Amman’a 88 km, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a 388 km, Suriye’nin başkenti Şam‘a ise 290 km uzaklıktadır.

Şehrin yüzölçümü ise 19331 km²dir. Surlarla çevrili kare biçimindedir, SURLAR 40 adım yüksekliktedir, surların üstünde 34 adet gözetleme kulesi mevcuttur. Bu surun 7 tane giriş kapısı bulunmaktadır

1- Halil Kapısı
2- Cedid Kapısı
3- Amud Kapısı
4- Sahire Kapısı
5- Megaribe Kapısı
6- Esbat Kapısı
7- Hz.Davud Kapısı